سئوال بسیار سختی است. شاید بگید سئوال مسخره! بهر حال این یکی از بزرگترین سئوالهای فلسفی کوانتومی است که ارتباط هایی هم با نجوم و کیهان شناسی دارد. یکی از نمودهای مقایسه ای این جمله در نورون های مغزی با رشته های آسمانی است. یک شباهت بسیار عجیب و البته ترسناک. منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

خرید اینترنتی دانلودستان Alireza Aron official website فروش فلزیاب شیراز وبگاه جامع حوزه توریست مجله تفریحی عصرناز Darkeshtoorist مهندسی انجمن علمی معلمان تربیت بدنی استان مرکزی اینجا همه چی هست